Personen- en familierecht

familierecht vba advocaten e1700836656990

Het personen- en familierecht betreft een rechtsafdeling waarmede elke burger onvermijdelijk met in aanraking komt;   vanaf iemands geboorte gelden er immers onvermijdelijk regels inzake erkenning van ouderschap en nationaliteit. In de verdere levensloop komen dan vaak vraagstukken aan het bod inzake huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, verblijf van de kinderen, alimentatie, adoptie, bewindvoering, zorgvolmachten nalatenschap, en meer.  Ingevolge de grotere mobiliteit speelt dit alles zich ook vaak af in een internationale context.

In al deze facetten verlenen de specialisten van VBA Advocaten op vertrouwelijke wijze advies en bijstand. Indien mogelijk zal in de eerste plaats steeds worden gezocht naar een minnelijke oplossing met alle nodige partijen. Daarnaast verlenen we bijstand in gerechtelijke procedures, alsook bij gesprekken met externe partijen (waaronder notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants, psychologen, gerechtsdeskundigen).   Cliënten komen immers met veel specialisten in aanraking als ze worden geconfronteerd met bv. een vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen of de afwikkeling van een nalatenschap.

Om een inzicht te verkrijgen in deze veelal delicate zaken zal voorafgaand steeds een uitgebreid en vertrouwelijk gesprek worden gevoerd met cliënten zodat alle mogelijkheden tot minnelijke dan wel gerechtelijke oplossing in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast hechten wij er belang aan om cliënten stipt op de hoogte te houden van de evolutie in de dossiers en vragen wij ook steeds