Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Verzekeringsrecht VBA Advocaten scaled e1704714504466

Ons departement Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht verleent bijstand aan ondernemers, makelaars, particulieren en overheden voor wat betreft de schadegevallen waarmede iedereen vroeg of laat krijgt te maken.

Het verzekeringsrecht evolueert elke dag verder en zulks heeft geleid tot een waaier aan verzekeringen, waaronder brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, herverzekering, internationale kredietverzekering en vele meer.  Onze specialisten verlenen bijstand bij polisgeschillen en discussies met verzekeraar, stellen schadeclaims op omtrent lichamelijke schade na bv. verkeers- of arbeidsongevallen, doch worden eveneens ingeschakeld door verzekeraars om advies te verlenen omtrent polisvoorwaarden en schadegevallen.

Voor verschillende ondernemingen dient tevens rekening te worden gehouden met de commerciële context waarin zij opereren en denken wij actief mee inzake nodige verzekeringsdekkingen en risico vermindering.  Een audit van lopende verzekeringspolissen en deze van betrokken zakenpartners (bv. onderaannemers) wordt door ondernemingen gevraagd teneinde inzicht te krijgen in vraagstukken zoals o.a. oververzekering en kostenbesparing.  Vaak speelt dit alles zich af in een internationale context.

Door de jaren heen vertonen ook steeds meer strafrechtelijke zaken een band met het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht;   diverse rechtsbijstandspolissen voorzien in dekking voor schadegevallen met slachtoffers, verkeersongevallen, inbraak, politieverhoren, en meer.

Daarnaast treden we meer algemeen op in aansprakelijkheidsgeschillen waaronder aansprakelijkheid voor uitvoeringsagenten, ouders voor minderjarige kinderen, verhuurders, ondernemingen, bouwondernemingen, medische aansprakelijkheid, en verder.  Het aansprakelijkheidsrecht komt immers aan bod in de verschillende departementen van het kantoor waardoor een globale oplossing kan worden uitgewerkt.